Persaudaraan Islamiah - Contoh Dakwah Singkat


Wawasan Edukasi - Islam merupakan Agama yang selalu mengajarkan cinta kasih kepada sesama baik yang seagama maupun yang berbeda agama.

Sebagaimana seperti yang dijelaskan dalam surat Ali Imron ayat 103

Yang artinya: “dan berpeganglah kamu semua kepada tali (agama) Allah, dan janganlan kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk”

Sebagai sebuah gambaran mengenai ayat di atas dapat kita tengok pada masa jahiliyah. Pada masa itu, penduduk Mekkah terdiri dari beberapa bani yang saling bermusuhan, sehingga pada waktu daerah terebut sering terjadi peperangan dan juga perkelahian antar suku sehingga pada akhirnya Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW untuk melakukan dakwah agar mereka mengetahui syariat agama islam tentang ukuwah islamiyah yang kemudian pada saat itu hati mereka disatukan oleh Allah SWT.

Persaudaraan dalam sebuah ukuwah islamiyah tidak mengenal adanya perbedaan, baik dari suku, warna kulit maupun golongan. Sebab, dimata Allah hanya imanlah yang dapat membedakan diantara mereka semua.

Sebagai umat muslim, sudah sepantasnya kita selalu mensyukuri nikmat persaudaraan yang telah dikaruniakan kepada kita semua dengan senantiasa menjaga keutuhan dan kerukunan diantara sesama mukmin.

Gambaran persaudaraan antara sesama mukmin seperti satu tubuh, bila salah satu bagian tubuh sakit, maka tubuh yang lain juga akan merasakan sakit. Seperti itulah gambaran yang pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW.

Maka dari itu, tugas kita sebagai seorang muslim hendaklah selalu menjaga, memupuk, dan membangun rasa cinta kasih tersebut dengan cara selalu menebarkan kasih sayang, saling membantu, saling mengingatkan kepada sesama agar selalu tercipta sebuah ukuwah islamiyah yang senantiasa berpegang teguh kepada agama Allah SWT.

Baca juga: Contoh Dakwah Singkat Tentang Anjuran Berbakti Kepada Orang Tua

No comments for "Persaudaraan Islamiah - Contoh Dakwah Singkat"