Ki Hajar Dewantara

Pandemi Covid-19, Apa yang Akan Dilakukan Ki Hajar Dewantara?

Situasi pandemik Covid19 sekarang ini membuat gambar pendidikan Indonesia mendadak berubah. Semua pemangku kepentingan, baik pemerintah, sekolah, maupun orang tua terpaksa berubah. Pendidikan yang...
Fari Tita
2 min read