Contoh dakwah singkat

Kebersihan Hati dan Kiat Menumbuhkannya – Materi Ceramah dan…

Kebersihan Hati -Segala puji hanya bagi Allah Tuhan Semesta Alam yang tiada tertandingi. Sholawat serta salam semoga terus tercurah kepada junjungan kita Nabi besar...
Wawasan Edukasi
8 min read

Kumpulan Contoh Kultum dan Khutbah Jumat Bulan Muharram

Contoh Kultum dan Khutbah Jumat Bulan Muharram – Bulan muharram merupakan bulan pertama dari tahun hijriah. Nah, untuk menyambut bulan ini, berikut ini adalah...
Wawasan Edukasi
2 min read

Kultum Tentang Bersyukur

Kultum Singkat Tentang Bersyukur – Setiap apa yang kita peroleh, hendaklah kita selalu mengucapkan syukur kepada Allah SWT. Karena apa yang kita peroleh, sejatinya...
Wawasan Edukasi
2 min read

Contoh Dakwah dan Ceramah Singkat tentang Ciri-ciri Orang Beriman

 Ilustrasi Orang Beriman – inilah.com Wawasan Edukasi – Segala puji bagi Allah Tuhan semesta Alam, tiada yang patutu disembah kecuali Dia, Dia-lah yang menganugerahi...
Wawasan Edukasi
1 min read

Hakikat Cinta Kepada Allah – Contoh Dakwah Singkat

Hakikat Cinta Kepada Allah | Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Segala puja dan puji hanya milik Allah, Dialah yang telah menumbuhkan cinta di...
Wawasan Edukasi
1 min read

Contoh Dakwah Singkat Tetang Amar Ma’ruf Nahi Munkar

  Wawasan Edukasi – Segala puja dan puji hanya milik Allah, Tuhan pencipta alam semesrta. Berkat karunia dan hidaya-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan...
Wawasan Edukasi
4 min read

Contoh Dakwah Singkat Seputar Dinul Islam

Wawasan Edukasi – Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Dia telah memberikan anugerah yang maha besar kepada kita, yaitu anugerah iman dan Islam. Tidak...
Wawasan Edukasi
2 min read

Persaudaraan Islamiah – Contoh Dakwah Singkat

Wawasan Edukasi – Islam merupakan Agama yang selalu mengajarkan cinta kasih kepada sesama baik yang seagama maupun yang berbeda agama, karena Islam adalah Rahmatan...
Wawasan Edukasi
1 min read